– Privacyverklaring van Van Riemsdijk Reklame

Privacy policy

Deze site is valt onder het recht en de regels van Nederland en wordt gehost vanuit Nederland. Deze site is eigendom van en wordt onderhouden door Van Riemsdijk Reklame en alle vragen m.b.t. privacy moeten in eerste instantie gericht worden aan info@vanriemsdijk.com.

Houd u er rekening mee, dat wij gegevens voor een minimum periode bewaren, zoals aangegeven in het wet van ons land. Elke vorm van privacy gevoelige informatie dat getoond wordt op publieke gedeelten van deze site, kunnen op schriftelijke verzoek gericht aan het onderstaand adres worden verwijderd. Houdt u er rekening mee dat een kleine administratieve bijdrage gevraagd kan worden.

Verzameling van data

Deze website verzamelt data in overeenstemming met het Nederlandse recht. Deze website verzamelt logs inclusief IP adressen, maar geen persoonsgebonden data van bezoekers, de server logs worden gebruikt bij het opsporen van problemen binnen de site en zijn toegankelijk voor de politie en andere gerechtelijke autoriteiten in Nederland.

Cookies & Sessies voor data verzameling

Deze website maakt gebruik van cookies om identificeerbaar gegevens op een systeem te bewaren. Deze gegevens bevatten o.a. informatie over het type browser of de taalinstellingen van een browser. Persoonlijke informatie wordt niet opgeslagen in een cookie. Het is mogelijk uw browser zo te configureren dat het aanmaken van cookies voorkomen wordt.

Informatie derden

Wij verkopen geen informatie aan derden, maar wij geven wel informatie door aan andere partijen om een beter service te kunnen verlenen. De volgende partij heeft toegang tot een deel van onze data: Google Analytics.

Bezwaren

Heeft u informatie nodig of u ben overtuigd dat er een fout is gemaakt binnen dit document, dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar info@vanriemsdijk.com. We gaan zeer serieus om met uw privacy en verkopen of gebruiken uw gegevens niet op een manier die gezien kan worden als ongepast zowel ethisch als in de wetgeving.